Digitaal Tafelen

Digitaal Tafelen

Digitaal Tafelen

Digitaal Tafelen

In september vorig jaar startte een samenwerkingsproject van de musea in Ede en Erfgoed Gelderland om museumbezoekers op vernieuwende en interactieve manier kennis te laten maken met hun verhalen en collecties. Het beoogd resultaat: digitale ontsluiting van de collecties en presentatie
ervan op het web en op acht multitouchtafels met daarop verschillende apps. Daarnaast wordt een innovatieve pilot met iBeacons ontwikkeld.
Het project wordt geleid door Arno Stam van Erfgoed Gelderland en Bibi Bodegom.

Opdrachtgever: Erfgoed Gelderland
Projectomschrijving: Digitaal Tafelen
Werkzaamheden: medeprojectleider
Realisatie: 2015-2016