Uitwerken protocollen rondom Collectiebeheer

Slot Loevestein nu

Slot Loevestein toen

Het uitwerken van protocollen waarin het proces en de afspraken rondom Collectiebeheer zijn vastgelegd: protocol vitrines schoonmaken, standplaatscontrole protocol en het beheer en behoud protocol. Daarnaast ondersteuning bieden bij de herinrichting van het archeologisch depot.

Opdrachtgever: Museum Slot Loevestein
Projectomschrijving: Vastleggen afspraken en processen Collectiebeheer in protocollen
Werkzaamheden: Uitwerken protocollen en ondersteuning
Realisatie: 2016