UtrechtAltijd.nl

schermafdruk UtrechtAltijd.nl

UtrechtAltijd.nl

Utrechtaltijd.nl

Adviserende rol bij de erfgoedportal UtrechtAltijd.nl van de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht met betrekking tot verbeteringen van de website,
het koppelen van de collectie van nieuwe organisaties, de technische werking van de site, toekomstscenario’s en begeleiding bij de migratie naar nieuwe
collectiesoftware van Delving (hub3).

Opdrachtgever: Landschap Erfgoed Utrecht
Projectomschrijving: UtrechtAltijd.nl
Werkzaamheden: Adviserende rol en begeleiding
Realisatie: november 2015 – heden