Leven in de Liemers

Leven in de Liemers

Leven in de Liemers

Leven in de Liemers

Projectcoördinatie van identiteitsproject Leven in de Liemers, waarbij verhalen worden verzameld via Oral History met de inwoners van de Liemers,
de canon van de Liemers wordt verzameld en vanaf mei 2016 allerlei culturele activiteiten zullen worden gestimuleerd.
Uitvoering in opdracht van Erfgoed Gelderland voor de gemeentes Zevenaar, Westervoort en Duiven, in het kader van Cultuur- en Erfgoedpact.
Algemene projectcoördinatie door Bibi Bodegom i.s.m. het projectteam van Erfgoed Gelderland, oa organisatie inspirerende startbijeenkomst
te Halsaf, realisatie Website www.levenindeliemers.nl

Opdrachtgever: Erfgoed Gelderland
Projectomschrijving: Leven in de Liemers
Werkzaamheden: projectcoördinatie, waaronder realisatie website
Realisatie: 2015-2016