Widget Image
Bibi Bodegom is een veelzijdige erfgoedprofessional met veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en ICT. Zij combineert creativiteit met inhoudelijk vakkennis. Bibi’s betrokkenheid en flexibiliteit maken haar tot een bekwame en oplossingsgerichte projectleider.
Contact
Volg ons

Privacy Statement

Bibi Bodegom, gevestigd aan JACOB DAMSINGEL 22 7201 AP ZUTPHEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen waar wij contact mee hebben. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

Welke persoonsgegevens

Bibi Bodegom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via een visitekaartje, in correspondentie of per telefoon

Waarom en hoe bewaren wij persoonsgegevens

Bibi Bodegom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bibi Bodegom neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn en delen van gegevens

Bibi Bodegom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bibi Bodegom verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van Bibi Bodegom (bibibodegom.nl) deelt gegevens van Google Analytics en van Google Adwords met derden die betrokken zijn bij het bouwen en onderhouden van de website en derden die betrokken zijn bij de promotie van de website, met als doel de websites te verbeteren en bezoek aan de websites te bevorderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omdat we willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van cookies en Google Analytics. Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.
Bibi Bodegom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:
– om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
– om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bibi Bodegom
– op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bibibodegom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bibi Bodegom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bibi Bodegom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via l.tonckens@erfgoedglderland.nl.

Bibi Bodegom is het aanspreekpunt voor de gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via info@bibibodegom.nl.